Τομείς - Εργαστήρια

Σχολικό Έτος 2015-2016

Οι τομείς για το σχ. έτος 2015-2016 είναι:

  1. Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
  2. Τομέας Δομικών Έργων - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
  3. Τομέας Πληροφορικής
  4. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας

Επιλέξτε το τομέα που σας ενδιαφέρει για να προβάλλετε πληροφορίες για τις ειδικότητες, τα μαθήματα, τα τμήματα, τα εργαστήρια και τους υπευθύνους τους καθώς και φωτογραφικό υλικό.