Ειδικότητες που πραγματοποιούν τα εργαστήριά τους στο 2ο Ε.Κ.

Σχολικό Έτος 2016-2017

Οι ειδικότητες που πραγματοποιούν τα εργαστήριά τους στο 2ο Ε.Κ. Ηρακλείου για το σχ. έτος 2016-2017 είναι:

Α/Α Ειδικότητα Τομέας ΕΠΑ.Λ. - Ι.Ε.Κ. Κατάσταση
1 Βοηθός Νοσηλευτή Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
2 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
3 Βοηθός Οδοντοτεχνίτη Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
4 Βοηθός Νοσηλευτή Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας 3ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
5 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας 3ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
6 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
3ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου  Λειτουργεί
7 Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 4ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
8 Βοηθός Νοσηλευτή Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας 4ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
9 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας 4ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
10 Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου  Λειτουργεί
11 Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
12 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
13 Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
14 Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ  Πληροφορικής 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
15 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής  Πληροφορικής

5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Λειτουργεί
16 Γραφικών Τεχνών Εφαρμοσμένων Τεχνών

5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Λειτουργεί
17 Σχεδιαμού-Διακόσμησης Εσωτερικών χώρων Εφαρμοσμένων Τεχνών 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
18 Διάφορες Ειδικότητες  

1ο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου

Λειτουργεί
19 Διάφορες Ειδικότητες  

2ο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου

Λειτουργεί

 Σχολικό Έτος 2015-2016

Οι ειδικότητες που πραγματοποιούν τα εργαστήριά τους στο 2ο Ε.Κ. Ηρακλείου για το σχ. έτος 2015-2016 είναι:

Α/Α Ειδικότητα Τομέας ΕΠΑ.Λ. - Ι.Ε.Κ. Κατάσταση
1 Βοηθός Νοσηλευτή Υγείας - Πρόνοιας 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
2 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Υγείας - Πρόνοιας 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
3 Βοηθός Οδοντοτεχνίτη Υγείας - Πρόνοιας 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
4 Βοηθός Νοσηλευτή Υγείας - Πρόνοιας 3ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
5 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Υγείας - Πρόνοιας 3ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
6 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής Γεωπονίας, Τεχν. Τροφίμων και Διατροφής 3ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου  Λειτουργεί
7 Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Γεωπονίας, Τεχν. Τροφίμων και Διατροφής 3ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου  Λειτουργεί
8 Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών Γεωπονίας, Τεχν. Τροφίμων και Διατροφής 3ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου  Λειτουργεί
9 Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής  Δομικών Έργων 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
10 Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ  Πληροφορικής 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Λειτουργεί
11 Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού  Πληροφορικής

5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Λειτουργεί
12 Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής  Δομικών Έργων

1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Δεν λειτουργεί