8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας - Τάξη Γ- Τεχνικός ΗΥ και Δικτύων ΗΥ

 • Εκτύπωση

Στο 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Πληροφορικής του 2ου Ε.Κ. - 5ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου, παρουσίασαν το έργο με τίτλο Υλοποίηση Αλγορίθμων Δικτύωσης σε Python.

Περιγραφή Έργου

Στο έργο αυτό γράφτηκαν αλγόριθμοι, με βάση το βιβλίο, για τις δύο βασικότερες διαδικασίες που διδάσκονται στο μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών της Γ’ ΕΠΑ.Λ. το οποίο είναι εξεταζόμενο στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Οι αλγόριθμοι αυτοί υλοποιήθηκαν στη γλώσσα προγραμματισμού Python που διδάσκεται στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών της Γ’ ΕΠΑ.Λ. το οποίο είναι επίσης εξεταζόμενο στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Στόχοι του Έργου

Οι βασικοί στόχοι του έργου ήταν:

 • Να κατανοηθούν σε βάθος οι δύο δυσκολότεροι αλγορίθμοι του μαθήματος των Δικτύων Υπολογιστών, οι οποίοι αποτελούν και βασικό θέμα εξέτασης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
 • Να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα Python, την οποία διδάσκονται και εξετάζονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις οι μαθητές, σε πραγματικά προβλήματα και να κατανοηθούν οι δυνατότητές της.
 • Να γίνει διαθεματική προσέγγιση στην επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων και εφαρμογών με γνώσεις που αποκτούνται μέσα από τα μαθήματα του τομέα Πληροφορικής τόσο στη Γ’ όσο και στη Β’ τάξη.

Αλγόριθμοι

Γράφτηκαν και υλοποιήθηκαν αλγόριθμοι για τις διαδικασίες:

 • Υποδικτύωσης IP Διευθύνσεων Δικτύου
  1. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από Διαχειριστές Δικτύων για τη δημιουργία υποδικτύων σε εταιρείες και οργανισμούς.
  2. Είναι πολύ σημαντική διαδικασία τόσο για την εξοικονόμηση IP διευθύνσεων όσο και για διαχειριστικούς λόγους στα πλαίσια της δομής των αντίστοιχων εταιρειών-οργανισμών.
  3. Αποτελεί ένα από τα βασικότερα και δυσκολότερα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων.
 • Κατάτμησης-Τεμαχισμού IP αυτοδύναμων Πακέτων
  1. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από το IP πρωτόκολλο κατά την προώθηση των IP αυτοδύναμων πακέτων στον προορισμό τους μέσω της ενθυλάκωσής τους σε πακέτα του φυσικού επιπέδου για τη μεταφορά τους στον επόμενο κόμβο.
  2. Είναι πολύ σημαντική διαδικασία του βασικότερου πρωτοκόλλου του διαδικτύου (IP – Internet Protocol).
  3. Αποτελεί ένα από τα βασικότερα και δυσκολότερα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Οι δύο αυτές διαδικασίες διδάσκονται στο μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών που είναι βασικό εξεταζόμενο μάθημα στης Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Μπορείτε να κατεβάσετε τους αλγορίθμους από τους συνδέσμους: ypodiktyosi.pdf και katatmisi.pdf

Υλοποίηση

Η υλοποίηση έγινε σε Python (έκδοση 2.7) την οποία διδάσκονται οι μαθητές του Τομέα Πληροφορικής στη Β’ και Γ’ τάξη στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών.

Το μάθημα αυτό αποτελεί το δεύτερο βασικό εξεταζόμενο μάθημα, μαζί με τα Δίκτυα Υπολογιστών, στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Η Python είναι μία πολύ ισχυρή, αλλά συγχρόνως με ιδιαίτερα απλή και αποτελεσματική προσέγγιση, αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού.

Κατεβάστε τα προγράμματα από τους συνδέσμους (κατεβάστε τα με δεξί κλικ και επιλογή αποθήκευση συνδέσμου ως και αφού τα κατεβάσετε αλλάξτε την κατάληξη σε .py) : ypodiktyosi.txt και katatmisi.txt