5ο ΕΠΑ.Λ. - 2ο Ε.Κ. Ηρακλείου

Τμήμα -ΓΠΔ

Σχολικό Έτος 2018-2019

Υλοποίηση Αλγορίθμου Κατάτμησης-Τεμαχισμού IP Αυτοδύναμου Πακέτου σε WEB 2.0

Περιγραφή Έργου

Στο έργο αυτό ο αλγόριθμος κατάτμησης-τεμαχισμού IP αυτοδύναμου πακέτου που διδάσκεται στο μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών υλοποιήθηκε στη γλώσσα προγραμματισμού Python, που διδάσκεται στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών της Γ’ ΕΠΑ.Λ..

Στη συνέχεια, η υλοποίηση διαμορφώθηκε και μεταφέρθηκε σε πλατφόρμα WEB 2.0 ώστε ο αλγόριθμος να είναι προσβάσιμος μέσω του παγκόσμιου ιστού από παντού.

Στόχοι του Έργου

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:

Αλγόριθμος

Υλοποιήθηκε ο αλγόριθμος Κατάτμησης-Τεμαχισμού IP αυτοδύναμων Πακέτου:

  1. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από το IP πρωτόκολλο στους δρομολογητές κατά την προώθηση των IP αυτοδύναμων πακέτων στον προορισμό τους. Η διαδικασία είναι αναγκαία λόγο της ενθυλάκωσής των IP πακέτων σε πακέτα του φυσικού επιπέδου (πλαίσια) για τη μεταφορά τους στον επόμενο κόμβο.
  2. Είναι πολύ σημαντική διαδικασία του πρωτοκόλλου του διαδικτύου (IP – Internet Protocol) και αποτελεί ένα από τα βασικότερα και δυσκολότερα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Υλοποίηση

Η υλοποίηση έγινε σε Python (έκδοση 2.7) την οποία διδάσκονται οι μαθητές του Τομέα Πληροφορικής, στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών, στη Β’ και Γ’ τάξη.

Το μάθημα αυτό αποτελεί το δεύτερο βασικό εξεταζόμενο μάθημα, μαζί με τα Δίκτυα Υπολογιστών, στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Η Python είναι μία πολύ ισχυρή, αλλά συγχρόνως με ιδιαίτερα απλή και αποτελεσματική προσέγγιση, αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού.

Για τη μεταφορά της υλοποίησης σε Web 2.0 χρησιμοποιήθηκε, για λόγους απλότητας, η λύση του CGI (Common Gateway Interface) μίας διεπαφής μέσω της οποίας οι Web εξυπηρετητές εκτελούν command line προγράμματα.

Η υλοποίηση έγινε με χρήση HTML 5.0, CSS3 και Javascript και χρησιμοποιήθηκε Apache Web server (xampp).

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε Web 2.0 (python CGI) από τον σύνδεσμο (κατεβάστε το με δεξί κλικ και επιλογή αποθήκευση συνδέσμου ως και αφού το κατεβάσετε αλλάξτε την κατάληξη σε .py): papp.txt

Κατεβάστε και τα συνοδευτικά αρχεία που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα. Τοποθετήστε τα στον ίδιο φάκελο με το πρόγραμμα (χωρίς αυτά το πρόγραμμα δε λειτουργεί):

  1. Αρχείο arxiki.html
  2. Αρχείο form.html
  3. Αρχείο omada.html
  4. Αρχείο header.html
  5. Αρχείο menu.html
  6. Αρχείο footer.html
  7. Αρχείο style.css
  8. Αρχείο code.js

Επίσης κατεβάστε και τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε την Python ως cgi στον Apache και να αλλάξετε τον κώδικα Python για να εκτελείτε σωστά και να μπορεί να πάρει τα πεδία των φορμών και του url(instructions.pdf).

Βιβλιογραφία